• מועדפים
  • התחברות
דף הבית > תקנון

תקנון אתר בינגו שוז

ברוכים הבאים לאתר המופעל ע״י נעלי בינגו גימל בע״מ - ח.פ. 511758559, שכתובתו: WWW.BINGO-SHOES.CO.IL האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשות והגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "האתר").

א. משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה - כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

ב. הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא

והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מפעיליו

ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי

השתתפות אלה.

ג. אם תבקש(י) להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש(י) להסכים גם

לתנאים המיוחדים של אותו שירות.

ד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

ה. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי המנויות להלן, ותקף ביום ביצוע הפעולה:

AMERICAN EXPRESS

VISA

MASTER CARD

ISRACARD

DINERS

ז. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ח. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

 

הזמנת מוצרים

א. האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים (להלן: "מוצרים"). לצד המוצרים המיועדים למכירה מצוינת במפורש העובדה כי ניתן לרכוש אותם באמצעות סימון בעגלת הקניות.

אם עובדה זו לא צוינה לצד המוצר ו/או השירות, לא תוכל לרוכשם, ואנו לא נהיה חייבים לספק לך אותם.

ב. על מנת שנוכל למלא את הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון. במקרה הזה,האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבלי את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

 

אופן ביצוע הזמנה

א. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבלי הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את האתר לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

ב. רק לאחר שהאתר יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבלי את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כבת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי האתר או יצרניהם או מפיציהם.

ג. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר.

ד. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא

האתר רשאי לבטל את רכישתך ואת לא תחוייבי בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

ה. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסרי פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויבי בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפידי למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.

 

אמצעי התשלום

א. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המפורטות בסעיף ה´ של המבוא לעיל. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרשי להזין במקום המיועד לכך. אמצעי תשלום אחר לא יקובל באתר.

ב. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

 

 

מועד אספקה

א. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 ימים (להלן:" מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, האתר עושה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה .

ב. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ג. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה ע"י האתר ואינם בשליטתו והנך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

ד. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם האתר, ובכפיפות לרשימת הישובים שבהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם האתר לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיה האתר הפוסק הבלעדי.

 

מחירים ותשלומים

א. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

ב. האתר רשאי לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שייתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

ג. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ד. ניתן לאסוף את המוצרים בחנות, ללא כל תוספת דמי טיפול.

 

ביטול עיסקה ומדיניות החזרת או החלפת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981.

ניתן להחליף או להחזיר מוצר בתוך 14 (ארבע עשר) ימים מיום קבלת המוצר.

מוצרים שנרכשו בסייל/מבצע/הנחה/הטבה ניתן יהיה להחליפם עד 4 ימי עסקים מיום קבלתן.

ניתן להחזיר כל מוצר אשר נרכש באתר ובלבד שלא נעשה בו כל שימוש, המוצר לא נפגם כתוצאה משימוש, לא נעשה במוצר כל תיקון, והמוצר הוחזר בקופסא המקורית ובצירוף התוויות המקוריות ובליווי חשבונית. תנאי ההחזרה הנ"ל חלים רק אם המוצר נבדק ע"י צוות האתר במחסני החברה ובינגו שוז היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצרים שהוחזרו.

*במקרה בו שולמו דמי משלוח, אלו לא יוחזרו כחלק מההחזר הכספי אם נדרש כזה.

• זיכוי כספי – זיכוי כספי בגין המוצר יעשה אם הלקוח הודיע באמצעות מסירת הודעה בדוא"ל לכתובת המייל info@bingo-shoes.co.il ו/או באמצעות הגעה פיזית אל חנות בינגו שוז בכתובת: אחימאיר 19 מרכז שוסטר תל אביב -יפו , תוך 3 ימים מיום קבלת המוצר, והודיע על רצונו להחזיר את המוצר, זיכוי כספי יינתן תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר אצלנו בחנות.

• זיכוי כספי יבוצע בהתאם לחוק להגנת הצרכן בניכוי של 5%  או 100 ₪ מסכום הקניה - עפ״י הנמוך מבינהם.

• איסוף המוצר יכול להיעשות באמצעות שליח מטעם נעלי בינגו ג בע"מ, בעלות של 30 ש"ח אשר יקוזזו מסך הזיכוי וזאת בכפוף לבקשת הלקוח בהודעתו לביטול העסקה וכן בהצהרתו כי הוא מעוניין באיסוף ע"י שליח מטעם החנות. 

החלפה לפריט אחר

אם אתם מעוניינים להחליף פריט בפריט אחר מהאתר, או לאותו פריט בצבע או מידה אחרים, באפשרותכם לפנות אלינו טלפונית למספר 03-6414915 ולבקש לבצע החלפה. תנאי האיסוף והמשלוח החדשים, באמצעות שליח, עלותם 30 ש"ח נוספים אשר יגבו מכם/ן במעמד ההחלפה. 

 במידה וקיים הפרש מחירים – שירות הלקוחות שלנו יצור איתכם קשר טלפוני ויגבה מכם/ן את ההשלמה או יזכה אתכם/ן על היתרה.

אחריות

א. האתר ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.

המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

ב. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

ג. בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין

עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

ד. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ה. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

 

זכויות יוצרים

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות כל תמונות המוצרים, באנרים, בלא קבלת רשותו של האתר מראש ובכתב.

כל התוכן המילולי ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תצוגה מילולית, לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלות הבלעדית של Www.Bingo-Shoes.Co.Il ובעלי החברה.

 

שמירה על סודיות ואבטחת המידע

האתר אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלו.

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת פלא-קארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקה ואבטחת מידע.

חברת פלא-קארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישות חברות האשראי (תקן (PCI Level 1.

במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, האתר לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים בו אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו"או לבטל מכירה על פי שיקול דעתו, אם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי- המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.

כללי

א. אנו מייעצים לך לעיין בקפידה בקישור "שאלות ותשובות".

ב. אם אינך שבעת רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתבי אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.